Jäsenlehdet

Kansikuva

Tiedepolitiikka

Tiedettä, tiedepolitiikkaa, älyn leikkejä.

Tiedepolitiikka -lehden tehtävänä on toimia foorumina ensi sijassa suomen kielellä käytävälle tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle.

Lehden tavoitteena on tutkimuspohjaisesti tuoda esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä. Tiedepolitiikka -lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä. Lehdessä julkaistaan tutkimuspohjaisia artikkeleita, ajankohtaisia keskustelupuheenvuoroja, katsauksia ja kirja-arvioita. Laajemmat tutkimuspohjaiset artikkelit ovat referee -menettelyn piirissä. Lehti tarjoaa mahdollisuuden suomenkieliseen julkaisemiseen myös nuoremmille, tieteellisen uran alkuvaiheessa oleville tutkijoille.

2/2017

  • Mm.
  • Kari Kuoppala: Tutkijat uralla – vaikuttamassako?
  • Elias Pekkola, Taru Siekkinen ja Jussi Kivistö: Politiikkakatsaus yliopistojen tutkijanurien muutokseen
  • Sonja Kosunen ja Mikael Kivelä: Sosiaaliset verkostot ja tarpeelliset resurssit kilpailussa tutkimusrahoituksesta
  • Julia Vainio ja Kim Holmberg: Tieteellisten julkaisujen verkkohuomio - ”pintahörinää” vai vaikuttavuutta?
  • Elias Altarriba: Tuotteistettu korkeakoulutus – pohdintaa asiasta koulutusviennin ja kaupallistamisen näkökulmasta
  • Sakari Ahola, Rita Asplund ja Pekka Vanhala: Pääseekö yliopistoon, jos käy valmennuskurssin? – alustavia havaintoja
  • Harri Raisio, Alisa Puustinen, Aki-Mauri Huhtinen, Tommi Lehtonen, Pirkko Vartiainen ja Sirpa Virta: Pitääkö yhteiskuntatieteiden ideaa jälleen kirkastaa?
  • Kari Kuoppala: Korkeakoulutuksen kehittäminen – mihin suuntaan ja millä ehdoilla?

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Vuositilaus 40 €

Tiedeliiton jäsenyys (Tiedepolitiikka-lehti jäsenetuna) 35 € / vuosi

Tiedeliiton opiskelijajäsenyys (Tiedepolitiikka-lehti jäsenetuna ) 20 €/ vuosi

Ilmestyy

4 kertaa vuodessa

ISSN-tunnus

0782-0674

Päätoimittaja

Kari Kuoppala

Toimituksen osoite

Eerikinkatu 28, V krs.
00180 HELSINKI

Puh

040 728 3893

Email

www

http://www.tiedeliitto.net/lehti.htm

Julkaisija

Edistyksellinen tiedeliitto ry