Jäsenlehdet

Kansikuva

Språkbruk

Språkbruk innehåller artiklar om språk och aktuell språkforskning, intervjuer, nyheter med språklig relevans och recensioner av ny språklitteratur. I varje nummer får du också svar på språkfrågor.

4|2016

  • bl.a.
  • Molly kan vara både hund och flicka
  • Vad kännetecknar det psykotiska språket?
  • Medeltidstexter blandar svenska och finska

Artiklar ur tidskriften

  • Tidskriftens artiklar hittas för tillfället ej i Kulttis webbtjänst.

Priser

Tillsvidareprenumeration 38,50 €

Årsprenumeration 41,80 €

Ettårsprenumeration i Norden och Baltikum 42,90 €

Ettårsprenumeration i övriga Europa 45,10 €

Ettårsprenumeration i utanför Europa 45 €

Lösnummer 11 €

Prenumeration: prenumerationer(at)stellatum.fi
tfn 03 424 653 01

Utkommer

4 gånger per år

Chefredaktör

Pia Westerberg

Redaktionens adress

Berggatan 24
00100 Helsingfors

Tel.

020 781 33 00

Email

www

http://www.sprakbruk.fi

Utgivare

Institutet för de inhemska språken

Förläggare

Stellatum Oy
http://www.stellatum.fi
PL 20
00381 HELSINKI