Jäsenlehdet

Kansikuva

Astra

SAMHÄLLE – KULTUR – FEMINISM
Feministisk tidskrift på svenska i Finland sedan 1919. Astra granskar och underhåller, diskuterar och kritiserar, analyserar och upprör.

1–2|2011

  • bl.a.
  • Ledare: Brott och straff (Karmela Bélinki)
  • Civilkrishantering i Irak (Sonja Kurtén-Vartio)
  • Från Nürnberg till Haag - triumfer för mänskliga rättigheter? (Karmela Bélinki)
  • Färden till byarna (Cecilia Rosenlew)
  • Program för att minska våldet mot kvinnor (Maria Normann)

Artiklar ur tidskriften

  • Tidskriftens artiklar hittas för tillfället ej i Kulttis webbtjänst.

Priser

Helår (4nr), 45 euro

Helår (4nr) studerande, pensionär, arbetslös 35 euro

Övriga Norden 520 SEK/52 euro

Studerande etc. i övriga Norden 45 eur

Övriga världen 55 euro

Studerande etc. i övriga världen 50 euro

Utkommer

4 gånger per år

Chefredaktör

Nina Nyman

Redaktionens adress

Tallbergsgatan 1/175
00180 Helsinki

Tel.

Email

www

http://www.astra.fi