Jäsenlehdet

Kansikuva

Astra

SAMHÄLLE – KULTUR – FEMINISM
Feministisk tidskrift på svenska i Finland sedan 1919. Astra granskar och underhåller, diskuterar och kritiserar, analyserar och upprör.

4|2007

  • bl.a.
  • Ledare: Att lyssna till de tysta (Karmela Bélinki)
  • Fredrika Runbergs Sigrid Liljeholm – Alltför radikalt om kvinnan? (Maria Lival-Lindström)
  • "Mer feminism, pratet om jämställdhet är urvattnat" (Tina Nyfors)
  • Camilla Rahkonen – frälsningsofficer i tiden (Karmela Bélinki)
  • Utan fotfäste (Christel Björksten)

Artiklar ur tidskriften

  • Tidskriftens artiklar hittas för tillfället ej i Kulttis webbtjänst.

Priser

Helår (4nr), 45 euro

Helår (4nr) studerande, pensionär, arbetslös 35 euro

Övriga Norden 520 SEK/52 euro

Studerande etc. i övriga Norden 45 eur

Övriga världen 55 euro

Studerande etc. i övriga världen 50 euro

Utkommer

4 gånger per år

Chefredaktör

Nina Nyman

Redaktionens adress

Tallbergsgatan 1/175
00180 Helsinki

Tel.

Email

www

http://www.astra.fi