Jäsenlehdet

Kansikuva

Astra

SAMHÄLLE – KULTUR – FEMINISM
Feministisk tidskrift på svenska i Finland sedan 1919. Astra granskar och underhåller, diskuterar och kritiserar, analyserar och upprör.

4|2013

  • bl.a.
  • Ledare: En vattendelare? (Sara Eriksson)
  • Utmarscherarna: "Den demokratiska processen omkullkastades"
  • Ner med feminismens hierarkier1 (Heta Nuutinen & Elisabeth Wide)
  • "Kvinnor borde tala mera on sex" (Sara Eriksson)
  • Hagar Olssons Edith-myten on systerskapet (Agneta Rahikainen)

Artiklar ur tidskriften

  • Tidskriftens artiklar hittas för tillfället ej i Kulttis webbtjänst.

Priser

Helår (4nr), 45 euro

Helår (4nr) studerande, pensionär, arbetslös 35 euro

Övriga Norden 520 SEK/52 euro

Studerande etc. i övriga Norden 45 eur

Övriga världen 55 euro

Studerande etc. i övriga världen 50 euro

Utkommer

4 gånger per år

Chefredaktör

Nina Nyman

Redaktionens adress

Tallbergsgatan 1/175
00180 Helsinki

Tel.

Email

www

http://www.astra.fi