Jäsenlehdet

Kansikuva

Sosiologia

Sosiologia on vertaisarvioitu yhteiskuntatieteellinen lehti, jossa julkaistaan tutkimuksia ja kirja-arvioita, pohditaan menetelmiä ja teorioita sekä keskustellaan sosiologiasta ja yhteiskunnasta. Sosiologia ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

3|2015

  • Mm.
  • Petri Ylikoski: Hyviä ja huonoja perusteita kokeelliselle sosiologialle
  • Melisa Stevanovic & Mikko Kahri: Kokeellinen keskustelunanalyysi
  • Ilkka Arminen & Mika Simonen: Imitaatiopeli vuorovaikutuksellisen asiantuntemuksen ja yhteiskunnallisten jakojen tutkimusvälineenä
  • Katariina Warpenius: Ostokokeet alkoholipoliittisena interventiona. Metodisia pulmia ja hallinnallista hämminkiä

Juttuja lehdestä

Hinnat

Kotimaahan 55 €

Ulkomaille 100€

Yhteisöt 100€

Opiskelijat 23€ (Westermarck-seuran jäsenyys)

Irtonumero 14,88€. Lehden saa Westermarck-seuran jäsenetuna, jäsenmaksu 56€, opiskelijoilta 23€. Lisätietoja jäseneduista: http://www.westermarck.fi/

Ilmestyy

4 kertaa vuodessa

ISSN-tunnus

0038-1640

Päätoimittaja

Olli Pyyhtinen

Toimitussihteeri

Outi Koskinen

Toimituksen osoite

Sosiologia-lehti
33014 Tampereen yliopisto

Kalevantie 4

Puh

Email

www

http://www.sosiologia.fi

Julkaisija

The Westermarck Society ry.

Kustantaja

The Westermarck Society ry.