Kristosofi

TOTUUDENETSIJÄIN AIKAKAUSLEHTI

Kristosofi kertoo jälleensyntymisestä, karmasta ja kehityksestä Vuorisaarnan valossa, uudesta aseettomasta sivistyksestä, kristosofisista opettajista ja heidän kirjallisesta tuotannostaan.

Kristosofi-lehti marraskuu 2010: Toimittajalta

(Julkaistu Kultin verkkopalvelussa 23.10.2010)

Elämään itseensä sisältyy jumalallinen ohjelma. Mutta tämä jumalallinen ohjelma on niin lähellä meitä, niin yksinkertainen ja luonnollinen, että se on jäänyt yleensä huomaamatta. Ihmiskuntaan nähden ohjelman sisältö ja päämäärä on sellainen, että meistä pitää tulla oikeita ihmisiä. Ihmisen päämäärä on suuri ja periaatteellisesti rajaton. Niinpä kulkumme ihmisyyden tiellä jakautuu jaksoihin, toiminnan ja levon vuorotteluihin. Kehityksemme pitkällä taipaleella saamme apua ihmiskunnan auttajien muodostamalta ryhmittymältä: Valkoiselta Veljeskunnalta. He lähettävät keskuuteemme lähettiläitä, pitemmällä ihmisyyden taidossa olevia Mestareita, jotka antavat siveellisiä ohjeita, kertovat elämässä vallitsevasta järjestyksestä ja selittävät, missä ajankohdassa parhaillaan elämme. Elämä etenee seitsenluvun lakia noudattaen. Niinpä on seitsemän pitkän pitkää luomispäivää, luomispäivissä seitsemän juurirotua ja juuriroduissa seitsemän alarotua. Seitsemän luomispäivän kehityskausi jakautuu kahtia siten, että kolmen ja puolen luomispäivän ajan olemme eläneet laskevalla kaarella, olleet matkalla aineeseen, aineellisuuteen. Oltuamme tämän aurinkomanvantaran alussa ensin vain lämpöilmiöitä ja sitten utumaisia hahmoja olemme vähitellen saaneet kaikki nykyiset käyttövälineemme. Esimerkiksi kolmannessa juurirodussa Lemuarialla meidät puettiin nahkavaatteisiin. Saimme fyysiset käyttövälineemme. Keskikohdalla eli neljännen luomispäivän neljännessä juurirodussa tapahtui käänne. Planeettamme astui ylöspäiselle kaarelle, henkeen palautumisen tielle ja ihmiskunnan tulee kehitystä seuraten löytää oma jumalallinen sisimpänsä, oma Jumalan poikansa, josta hän on kehityksensä maiselle taipaleelle lähtenyt. Aineellisuuden syvin aste saavutettiin siis neljännen juurirodun aikana Atlantis-mantereella. Viides juurirotu, jossa parhaillaan elämme, on ensimmäinen nousevalla kaarella. Niinpä olemme saaneet kaiken mahdollisen avun tässä ihmiskuntamme käänteentekevimmässä taitekohdassa. Kosminen Kristus, ihmistäydellisyyden elävä kuva on lähestynyt ihmiskuntaamme kolmessa asteessa. Viimeinen ja samalla ratkaisevin näistä tapahtui Suomessa keskushenkilönään Pekka Ervast. Kun J. R. Hannula, Pekka Ervastin henkistä ja okkulttista asemaa valaistessaan on todennut: "H. P. Blavatskyn työ oli välttämätön edellytys Pekka Ervastin työlle" velvoittaa se myös meitä tutustumaan H. P. B:n työhön. H. P. Blavatsky oli Valkoisen Veljeskunnan Tiibetin keskuslooshin lähettilläs. Teosofisessa liikkeessä yleisesti tiedossa olevan perinteen mukaan jokaisen vuosisadan viimeisellä neljänneksellä Salainen Veljeskunta lähettää maailmaan jonkun laaman, korkeamman vihityn, suorittamaan ihmisten keskuudessa herätystyötä. Perinne sai alkunsa neljännellätoista vuosisadalla. Silloin eräs tiibetiläinen laama antoi määräyksen, että jokaisen vuosisadan viimeisellä neljänneksellä veljeskunta lähettää jonkun auttajan maailmaan. Nimenomaan mainitaan länsimaat, myös Eurooppa. Kun lähetti on vaikuttanut salassa vuosisadan lopulla, on se samalla inspiroinut seuraavan vuosisadan alussa tehtävää työtä. Ensimmäinen lähetti oli 1300-luvun lopulla esiintynyt Kristian Rosenkreuz. Tieteellisissä piireissä häntä pidetään aivan myyttisenä henkilönä. Lieneekö tähän suhtautumiseen ollut osuutensa sillä, ettei hänen nimensä itse asiassa ollut Kristian Rosenkreuz, kuten Pekka Ervast huomauttaa. Se oli hänen nimensä Salaisen Veljeskunnan lähettiläänä. (Valoa Pohjolasta, s. 27.) 1700-luvun lopulla vaikuttivat kreivi Saint Germain, kreivi Cagliostro ja tohtori Mesmer. H. P. Blavatskyn omat Mestarit olivat itämaalaiset Morya ja Koot Hoomi. Itämaalaisuus saa kuitenkin uuden, lyhytaikaisemman sävyn, kun luemme Viisaudenmestarien kirjeitä. Niistä ilmenee, että vaikka he puhuvatkin itsestään indotiibettiläisistä hökkeleistä kotoisin olevina, niin sanonta kuvastaa pikemmin ylpeiden eurooppalaisten näkemyksiä heidän oloistaan. Samoin maininta "me, Tiibetin tietämättömät aasialaiset" viittaa heidän eurooppalaisten kirjeenvaihtoystäviensä käsityksiin heistä. Eurooppalaisuus ei suinkaan ollut heille vierasta. Koot Hoomi tunsi esimerkiksi länsimaisten kirjailijoiden, etenkin suurten filosofien parhaita teoksia, esittäen usein lainauksia niistä. Samoin hän havainnollistaa joskus opetuksiaan musiikin avulla. Hän oli myös sanojensa mukaan saanut länsimaista opetusta. Asiaa selventää pieni lainaus Pekka Ervastilta: "Teosofisen liikkeen varsinaisina perustajina, joiden lähettiläs madame Blavatsky oli, mainitaan kaksi mestaria: Morya ja Kuthumi; ne ovat nykyään itämaalaisessa ruumiissa. Kuthumi on kuitenkin historiasta tunnettu henkilö, sillä sama mestari esiintyi kolmatta tuhatta vuotta sitten Pytagoraana." (Teosofian sanoma nykyajalle, s. 29.) Vanhan itämaalaisen ennustuksen mukaan ei ole mitään toivoa näistä joka vuosisata uudistuvista yrityksistä. Ne eivät vie toivottuun loppupäähän, ennen kuin itse viisauden jalokivi, itse Valkoisen Veljeskunnan ulkonainen johtaja tässä näkyvässä maailmassa antaa itsensä syntyä. (Pekka Ervast, Valoa Pohjolasta, s. 49.) Valkoisen Veljeskunnan ulkonaisen johtajan ruumistuminen on tapahtunut. J. R. Hannula on valaissut tätä tapahtumaa monelta puolelta ja monissa teoksissaan. Hän on myös perustellut esityksensä. Aivan lyhyesti sisäisen ihmisemme hyväksymiä J. R. Hannulan esityksiä lainaten voimme sanoa: Pekka Ervastin mukaan Jeesus Kristus oli aurinkokuntamme Logoksen Poika-ryhmän johtaja. Kun Pekka Ervast sitten puhuu Jeesuksen Kristuksen jälkeen tulevasta suuresta opettajasta, joka syventää ja vie eteenpäin jumalallista työtä siitä, mihin se Jeesus Kristuksessa oli tullut, niin silloin on kysymys Aurinko-Logoksemme Isä-Ryhmän johtajasta, Isäksi nimitetystä olennosta. Hän on korkeimman viisauden jalokivi meidän aurinkokunnassamme. Ja hän se nyt ruumistui Pekka Ervastissa. Näin koko aurinkokuntamme on tullut elävällä, tajuisella ja tietoisella tavalla universaalisen Logoksen inspiraatioon. Mutta onhan Pekka Ervast itsekin, ensin todettuaan, etteivät vuosisatalähettiläät saa viedyksi työtä päämäärään, ennen kuin itse Valkoinen Veljeskunnan ulkonainen johtaja suvaitsee antaa itsensä ruumistua, sitten lisännyt: uskonpuhdistus on nyt alkanut. Annikki Kumpulainen annikki_kumpulainen_at_kolumbus_fi