Kiiltomato.net

Kiiltomato on suomen suosituin kirjallisuuskritiikkiä julkaiseva verkkolehti. Kaksikielisessä lehdessä arvioidaan niin kotimaisia kuin käännöskirjojakin: proosaa, lyriikkaa, tietokirjallisuutta. Ilmoitustaululta voi seurata kirjallisen kentän menoja ja uutisia. Tervetuloa Kiiltomadon hohtoon! Lehteä julkaisee Lukukeskus. Lue lehteä osoitteessa: http://www.kiiltomato.net

Kiiltomadon heinäkuun pääkirjoitus / Lysmaskens juliledare

(Julkaistu Kultin verkkopalvelussa 24.8.2016)

Leevi Lehto perusti ntamon yhdeksän vuotta sitten. Nyt hän on jättämässä tarvepainokustantamon taakseen. Taustalla on huhtikuussa diagnosoitu Parkinsonin tauti.

Heinäkuun pääkirjoituksessa Lehto pohtii ntamon perintöä ja tulevaisuutta sekä omaa rooliaan suomalaisen kirjallisuuden kustantajana. Hän on etenkin halunnut provosoida kirjallista kenttää toiminnallaan. ”Avainsana tässä on juurikin provokaatio: profetoida voit toisaalla, mutta kunnolla provosoida ehkä vain omalla maallasi.”

Suurin muutos kustannusalalla on viime vuosina ollut kirjamyynnin painottuminen yhä harvemmille teoksille ja tuotantoehtojen muuttuminen. ”Kirjaa ei enää auta menestykseen sen hyvyys enempää kuin huonous, poikkeavuus tai skandaalimaisuuskaan, miten paljon tahansa puhetta ne aiheuttavatkaan”, Lehto kirjoittaa.

Vasten todennäköisyyksiä ntamo on ollut taloudellisesti kannattava hanke. Kustantajana Lehto on kuitenkin käsittänyt kirjallisuuden keskeisen tehtävän toisin. ”Kirjallisuudelle riittää tulla kirjoitetuksi, ja minkä tahansa kirjan ainoat lopulta merkitsevät lukijat ovat ne, joiden kautta se saa aikaan uutta kirjoitusta. Kaikki muut – miten paljon he iloa ja elämyksiä kirjoista saavatkin – ovat kirjallisuuden hyväluonteisia loisia, päällyskasvillisuutta.”

Tulevaisuutta hän katsoo avoimesti: ”Ehkä vihdoin saan tietää, mihin puhdas spontaanius – mikäli sellaista nyt on – minut vie. Jo muutaman vuoden olen vitsaillut, että vielä sen varsinaisen elämäntyönsäkin ehtii heittää.”

http://www.kiiltomato.net/paakirjoitukset/

- -

Leevi Lehto grundade on demand-förlaget ntamo för nio år sedan. Nu lämnar han det bakom sig. I bakgrunden finns den Parkinson-diagnos han fick i april.

I Lysmaskens juliledare begrundar han arvet från ntamo, ntamos framtid och sin egen roll som förläggare av finsk litteratur. Framför allt har han velat provocera det litterära fältet. ”Nyckelordet är just provokationen: profetera kan du någon annanstans, men provocera ordentligt kan du kanske bara hemma.”

Den största omvälvningen inom förlagsvärlden under de senaste åren har varit bokförsäljningens koncentration på allt färre titlar och de förändrade produktionsvillkoren. ”Om en bok har framgång beror det inte längre på att den är bra, lika lite som om den är dålig eller avvikande eller skandalös, hur mycket tal det än råkar bli om det”, skriver Lehto.

Mot alla odds har ntamo varit ett ekonomiskt lönsamt projekt. Men som förläggare har Lehto tänkt sig litteraturens främsta uppdrag som något annat. ”För litteraturen räcker det att blir skriven, och de enda viktiga läsarna för vilken bok som helst är de genom vilka den alstrar ny skrift. Alla andra – hur mycket glädje och upplevelser de än får av böckerna – är litteraturens välvilliga parasiter, en ytväxt.”

Han ser på framtiden med öppenhet: ”Kanske jag till slut får veta vart den rena spontaniteten – om en sådan överhuvudtaget finns – kan föra mig. Redan i några år har jag skojat om att jag kanske ännu hinner få till mitt livsverk.”

http://www.lysmasken.net/ledare/

- -

Lukukeskus-Läscentrum
Tiedustelut/Information: päätoimittaja Aleksis Salusjärvi, aleksis.salusjarvi [at] gmail.com