Kiiltomato.net

Kiiltomato on suomen suosituin kirjallisuuskritiikkiä julkaiseva verkkolehti. Kaksikielisessä lehdessä arvioidaan niin kotimaisia kuin käännöskirjojakin: proosaa, lyriikkaa, tietokirjallisuutta. Ilmoitustaululta voi seurata kirjallisen kentän menoja ja uutisia. Tervetuloa Kiiltomadon hohtoon! Lehteä julkaisee Lukukeskus. Lue lehteä osoitteessa: http://www.kiiltomato.net

Kiiltomadon elokuun pääkirjoitus / Lysmaskens augustiledare

(Julkaistu Kultin verkkopalvelussa 24.8.2016)

Kiiltomadon elokuun pääkirjoituksessa Juri Nummelin kirjoittaa unohdetusta kirjallisuudesta.

Syksyn kirjasato tuntuu runsaudellaan lähes mitätöivän aiemmin julkaistun kirjallisuuden. Julkaistavien nimikkeiden suuri määrä näkyy kirjallisuuden valtavirrassa usein tavalla, joka saa teokset muistuttamaan toisiaan. Lukijan välitön tyydyttäminen tuntuu ohjaavan kirjallista kulttuuriamme.

Juri Nummelinia kiehtoo sen sijaan kirjallisuus, joka syntyy vakiintuneiden toimijoiden ulkopuolella. ”Nykyään tuntuu, että kiinnostavimmat kirjat tulevat kustantamoilta, jotka eivät lähtökohtaisestikaan suostu vakiintumaan”, hän kirjoittaa.

Nummelin huomio kiinnittyykin teoksiin, joita lukiessa etualalla ei ole oma mielihyvä. Tällaiseksi kirjallisuudeksi hän nimeää esimerkiksi Timo Hännikäisen ja Mika Terhon uudet teokset. ”Osittain juuri tällaisten tekstien kanssa olen koko ikäni toiminut. Olen puhunut unohdetun kirjallisuuden puolesta, kirjoittanut siitä ja toimittanut sen pohjalta uusia teoksia”, Nummelin kirjoittaa.

Hän haluaa puolustaa unohdettua kirjallisuutta: ”Unohdettua kirjallisuuttahan ilmestyy koko ajan. Sellaisia ovat kirjat, joista ei kirjoiteta missään ja jotka sen takia jäävät lukevalta yleisöltäkin väliin.”

http://www.kiiltomato.net/paakirjoitukset/

- -

I Lysmaskens augustiledare skriver Juri Nummelin om den glömda litteraturen.

I sitt överflöd verkar höstens bokskörd närmast makulera det tidigare publicerade. Titlarnas mångfald omtalas också i det litterära fältets huvudström på ett sätt som får böckerna att påminna om varandra. Läsarens omedelbara tillfredsställelse tycks vara ledstjärnan för vår litterära kultur.

Juri Nummelin intresserar sig däremot för den litteratur som ligger utanför de etablerade aktörernas område. ”I dag verkar de intressantaste böckerna komma från förlag som från början aldrig velat kalla sig etablerade”, skriver han.

Nummelin fäster uppmärksamhet vid sådana litterära verk som man i första hand inte läser för den egna njutningens skull. Till sådana räknar han till exempel Timo Hännikäinens och Mika Terhos nya böcker. ”Till en del har jag alltid sysselsatt mig med sådana här texter. Jag har talat för den glömda litteraturen, skrivit om den och redigerat nya böcker med den som utgångspunkt”, skriver Nummelin.

Han vill stå upp för den glömda litteraturen: ”Bortglömd litteratur ges ju ut hela tiden. Den består av böcker som aldrig blir omskrivna någonstans, och som därför inte uppmärksammas av den läsande publiken.”

http://www.lysmasken.net/

- -

Lukukeskus-Läscentrum
Tiedustelut / Information: päätoimittaja Aleksis Salusjärvi, aleksis.salusjarvi [at] gmail.com