Kiiltomato.net

Kiiltomato on suomen suosituin kirjallisuuskritiikkiä julkaiseva verkkolehti. Kaksikielisessä lehdessä arvioidaan niin kotimaisia kuin käännöskirjojakin: proosaa, lyriikkaa, tietokirjallisuutta. Ilmoitustaululta voi seurata kirjallisen kentän menoja ja uutisia. Tervetuloa Kiiltomadon hohtoon! Lehteä julkaisee Lukukeskus. Lue lehteä osoitteessa: http://www.kiiltomato.net

Kiiltomadon syyskuun pääkirjoitus / Lysmaskens septemberledare

(Julkaistu Kultin verkkopalvelussa 30.9.2016)

”Olet sitä mitä luet”, kirjoittaa Vesa Haapala Kiiltomadon syyskuun pääkirjoituksessa. Tutkijana, kirjailijana ja kriitikkona työskentelevä Haapala elää kirjallisen kulttuurin keskellä, jossa merkitykset syntyvät kirjoitetun kielen ehdoilla.

”Koska maailma saattaa olla merkityksistä tyhjä, meidän pitää lukea, kirjoittaa, puhua ja kuunnella se täyteen merkitystä ja huomata, että kenties asiat ovatkin aivan toisin”, hän kirjoittaa.

Kirjallisuuden merkitys on Haapalalle erottamaton osa ihmiselämän merkitystä. ”Tarvitsen kaiken tulvan keskellä jotain, johon kiinnittyä. Itse olen tyhjä.”

Klassikoiden, opinnäytetöiden ja uutuuskirjojen kokonaisuus synnyttää vyöryvän kirjallisen maailman, joka taaksepäin katsottuna kytkee kiitävän ajan elämän mielekkyyteen yleensä. Kirjallisuus täyttää paikkaansa erottamalla ajallisen elämän ja ajattomat totuudet toisistaan.

”Kirjallisuus, kuten elämäkään, ei ole käyttöohje tai poliittinen slogan, vaan todistus eksistenssistä kaikissa sen sävyissään”, Haapala kirjoittaa. Kirjallisuuden tehtävä ei ole muuttaa maailmaa, vaan antaa siitä mahdollisimman monipuolinen kuva.

Vesa Haapala on Kiiltomadon toimituskunnan uusi jäsen.

http://www.kiiltomato.net/paakirjoitukset/

- -

”Du är vad du läser”, skriver Vesa Haapala i Lysmaskens septemberledare. Han är verksam som forskare, författare och kritiker och lever i en litterär kultur där betydelserna skapas på det skrivna ordets villkor.

”Eftersom världen kan vara tömd på betydelser måste vi läsa, skriva, tala och lyssna den full av betydelse, och märka att sakernas tillstånd kanske är något annat än vi trodde”, skriver han.

För Haapala är litteraturens mening en oskiljaktig del av mänskolivets. ”Jag behöver något att hålla fast vid i det stora flödet Själv är jag tom.”

Floden av klassiker, lärdomsprov och boknyheter utgör tillsammans en framvällande värld, som sedd i ett bakåtperspektiv knyter ihop den hastande tiden med tillvarons innebörder i gemen. Litteraturen fyller sin plats genom att skilja det tidsbundna livet från tidlösa realiteter.

”Litteraturen, liksom livet, är ingen manual eller politisk slogan, utan ett uttryck för existensen i alla dess schatteringar”, skriver Haapala. Litteraturens uppgift är inte att förändra världen utan att ge en så mångfacetterad bild av den som möjligt. 

Vesa Haapala är Lysmaskredaktionens nya medlem.

http://www.lysmasken.net/ledare/

- -

Lukukeskus-Läscentrum
Tiedustelut/Information: päätoimittaja Aleksis Salusjärvi aleksis.salusjarvi [at] gmail.com