Tietosuojaseloste

 

1a

Rekisterinpitäjä

Nimi

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry

Osoite

Tallberginkatu 1 C, 00180 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Helinä Ylisirniö

Osoite

Tallberginkatu 1 C, 00180 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

044 210 3445

3

Rekisterin nimi

Kultti ry:n jäsenrekisteri

4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

 

 

 

 

 

 

  1. Jäsentietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

 

 

 

5

Rekisterin

tietosisältö

Rekisteröityjä ovat Kultti ry:n varsinaisiksi jäseniksi hyväksytyt organisaatiot.

-jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka

-yhteydenpitoon tarvittavat tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite,

-jäseneksiliittymisvuosi

-tiedot maksetuista jäsenmaksuista

Tietoja säilytetään se aika, minkä jäsenyys yhdistyksessä kestää. Tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun jäsenyyden päättyminen on käsitelty yhdistyksen hallituksen kokouksessa.

 

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

  1. Jäsenten yhteys- ja muut tiedot saadaan jäsenyyden alkaessa ja sen aikana jäsenen rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

Tietoja ei luovuteta Kultti ry:n ulkopuoliseen käyttöön.

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

 

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

 

Rekisterin käyttöoikeus on niillä Kultti ry:n palveluksessa olevilla tai vapaaehtoisilla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterin käyttöoikeus on rajoitettu hallituksen nimeämille henkilöille. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 § mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, muuttaa tai poistaa itseään koskevat tiedot. Tietojen tarkastus- muutos- tai korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.