Jäsenlehdet

Kansikuva

Ympäristökasvatus

Lehti käsittelee monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä ilmiöitä ja ajankohtaisia asioita. Esillä ovat niin kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen kuin ekologinen kestävyys ja ympäristökasvatus niiden edistäjänä. Lehden kohderyhmänä ovat mm. opettajat, lastentarhanopettajat, rehtorit, nuoriso-ohjaajat, ympäristökouluttajat, luontokouluopettajat ja muut kestävästä elämäntavasta ja kasvatuksesta kiinnostuneet. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa painettuna lehtenä ja neljä kertaa
verkkolehtenä.

1|2014

  • Mm.
  • Pääkirjoitus: Ympäristökasvatus on parhaimmillaan monimuotoista (Essi Aarni-Linnanvuori9
  • Hae hyvinvointia luonnosta (Meri Marttinen)
  • Retkikohdetesti – Testaa millainen retkikohde sopii sinulle parhaiten! (Aura Piha & Elina Pilke)
  • Luonnossa löytää itsensä (Sonja Martikainen)
  • Luontosuhteesta liikunnalliseen elämäntapaan (Juhani Metsäpelto)

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Vuosikerta 10 €

Lehti sisältyy Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran jäsenmaksuun 30 € vuodessa. Lehti ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa vuodessa, kolme kertaa verkossa ja kerran painettuna versiona.

Ilmestyy

4 kertaa vuodessa

Päätoimittaja

Silja Sarkkinen

Toimitussihteeri

Marjo Soulanto

Toimituksen osoite

Lintulahdenkatu 10
00500 HELSINKI

Puh

09 4541 8151

Email

www

http://ymparistokasvatus.fi/

Julkaisija

Sykse - Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry.