Jäsenlehdet

Kansikuva

Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta. Kulttuurintutkimuksen aiheita ovat kulttuurin muutos ja merkitykset sekä kulttuurierot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta.

2|2016

  • Mm.
  • Pääkirjoitus, Antti Teittinen: Digitalisaatio haasteena
  • Taru Lindblom & Pekka Mustonen: Sushiin kohdistuva maku, kulinaarinen pääoma ja hyvä kulttuuritahto
  • Sami Kolamo & Jani Vuolteenaho: Fanius, brändäys ja perinnetuotanto. Autenttisen tunnelman rakentaminen englantilaisilla jalkapallostadioneilla

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Vuositilaus 45 €

Kestotilaus 40 € / vuosi

Opiskelijatilaus 30 € / vuosi

Volume subscription (abroad) 47 €

Standing order (abroad) 45 €

Irtonumero 12 €

Ilmestyy

4 kertaa vuodessa

ISSN-tunnus

0781-5751

Päätoimittaja

Riitta Koikkalainen ja Joel Kuortti

Toimitussihteeri

Minna Nerg

Toimituksen osoite

Kulttuurintutkimus, PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Puh

050 599 8842

Email

www

http://www.kulttuurintutkimus.fi/lehti/

Julkaisija

Kulttuurintutkimuksen seura

Kustantaja

Kulttuurintutkimuksen seura