Jäsenlehdet

Kansikuva

Laboratorium för folk och kultur

"Lärt och populärt"
En tidskrift för "lärt och populärt" inom humaniora med bidrag av artiklar i ämnena etnologi, folkloristik, historisk antropologi, historia och litteratur.

I samband med sitt 25-årsjubileum bytte Laboratorium publiceringsformat och finns numera tillgänglig på nätet. Med rötterna i etnologin och folkloristiken och med blicken fortsättningsvis riktad mot mångfalden av kulturella uttryck i samhället presenterar e-Laboratorium både nya bidrag och artiklar från tidigare årgångar.

1–2|2014

  • bl.a.
  • Jubileumsnummer
  • DEL 1: Teoretiska och metodologiska perspektiv
  • DEL 2: "Laboratorium goes International!"

Artiklar ur tidskriften

  • Tidskriftens artiklar hittas för tillfället ej i Kulttis webbtjänst.

Priser

Utkommer

2 gånger per år

Chefredaktör

Susanne Österlund-Pötzsch

Redaktionens adress

Kaserngatan 28 A 5
00130 Helsingfors

Tel.

09 636 513

Email


www

https://bragelaboratorium.wordpress.com/

Utgivare

Brages sektion för folklivsforskning