Jäsenlehdet

Kansikuva

Ny Tid

Ny Tid har en upplaga på cirka 2 000 exemplar och utkommer sedan januari 2015 en gång i månaden.

Tidningen grundades 1944 och hette då Folktidningen Ny Tid och var språkrör för folkdemokraterna.

Sedan 1991 ges Ny Tid ut av det läsarägda bolaget Tigertext Ab med hemort i Helsingfors, Finland.

Ny Tid har funnits på nätet sedan 1994.

I dag är Ny Tid en fri vänstertidning med fokus på kultur, samhälle och debatt.

Ny Tid tilldelades 2013 ”Kulturtidskrifternas kvalitetspris” av Finlands undervisnings- och kulturministerium.

1|2017

  • bl.a.
  • 2017
  • Standing Rock
  • Thailand

Artiklar ur tidskriften

ArkivPriser

Fortlöpande (66 e/år)

1 år (74e/660 kr)

6 mån (39 e/350 kr)

3 månader (21 e/210 kr)

33% rabatt på tidsbundna prenumerationer för studerande

Priserna gäller i Finland och Sverige. På prenumerationer till övriga länder tillkommer portoavgift.

Utkommer

12 gånger per år

ISSN-nummer

1456-0518

Chefredaktör

Janne Wass

Redaktionssekreterare

Lasse Garoff

Redaktionens adress

Tallbergsgatan 1/28
00180 Helsingfors

Tel.

09 694 17 58
050-4320443

Email

www

http://www.nytid.fi

Utgivare

Tigertext Ab