Jäsenlehdet

Kansikuva

Tiedosta

Tiedostan –lehden monipuolinen ja ajankohtainen sisältö käsittelee kansalaisten tietoyhteiskuntaa ja tietoyhteiskuntataitojen kehittämistä.
Tiedosta on tietoyhteiskunnan kehittäjien ja käyttäjien verkostoitumisen väline.

Tiedostan monipuolinen ja ajankohtainen sisältö käsittelee tietoyhteiskuntaa eri näkökulmista. Lehdessä pureudutaan erityisesti digitaalisen osaamisen kehittämiseen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämiseen. Tiedosta vauhdittaa keskustelua ja verkottaa aiheesta kiinnostuneita.

Lehden kohderyhmiin kuuluvat tietoyhteiskunnan kehittämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen päättäjät ja asiantuntijat, digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista palveluiden tuottamisessa ja hyödyntämisessä kiinnostuneet, kotimaisten tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden henkilöstö, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä opetuksessa ja koulutuksessa kiinnostuneet opettajat, kouluttajat, suunnittelijat, kehittäjät ja päättäjät sekä alan yritysten edustajat.

2/2017

  • Mm.
  • Onko osaamisvaje este kasvulle?
  • Suomalaisella koulutusviennillä on valtava potentiaali
  • Linkkinä rajapinnoilla AVITA

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Maksuton

Ilmestyy

2 kertaa vuodessa

Päätoimittaja

Kirsti Timperi

Toimituksen osoite

Pieni Roobertinkatu 9, MOW
00130 HELSINKI

Puh

09 4763 0400

Email


www

http://tieke.fi/display/julkaisut/Tiedos
ta+-+lehti

Julkaisija

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry