Jäsenlehdet

Kansikuva

Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen

Ikaros är en tidskrift om vetenskaperna och deras roll i samhället. Tidskriften fungerar som forum för information och debatt kring frågor som vetenskapers resultat, anspråk, teorier ger upphov till.

2|2014

  • bl.a.
  • Essä:Med anledning av att jag tycker om inhemska äpplen (Göran Torrkulla)
  • Artikel: Vad ska vi äta? (Lennart Ennart)
  • Artikel: Äppelförädling på Balsgård (Hilde Nybom och Kimmo Rumpunen )
  • Artikel: Det finns ingen perfekt diet (Pontus Anckar)
  • Artikel: Vårt dagliga bröd (Pernilla Sandvik)

Artiklar ur tidskriften

  • Tidskriftens artiklar hittas för tillfället ej i Kulttis webbtjänst.

Priser

Årspren. 29 €

Fortlöpande 24 €

50% rabatt för studerande och arbetslösa för tidsbestämda pren

Utkommer

4 gånger per år

Chefredaktör

Benjamin Alm

Redaktionens adress

Hagsgatan 12
20540 Åbo

Tel.

050 308 8982

Email

www

http://www.fbf.fi/ikaros

Utgivare

Folkets bildningsförbund rf