Jäsenlehdet

Kansikuva

Esperantolehti / Esperanta Finnlando / Esperantobladet

Kielipoliittinen kulttuurilehti, Suomen Esperantoliitto ry:n äänenkannattaja. Kolmikielinen: esperanto, suomi, ruotsi.

3/2018

  • Mm.
  • Somera kurso 5.–9.6.2018 en Lahti, p. 4
  • Aŭtunaj Tagoj kaj Trejnseminario – Syyspäivät ja kongressiseminaari 14.–16.9.2018, p. 6–9
  • Nova babilejo por finnlandanoj, p. 10–12

Juttuja lehdestä

Hinnat

Vuosikerta 24 €

Ilmestyy

5 kertaa vuodessa

ISSN-tunnus

0787-8206

Päätoimittaja

Vast. Tuomo Grundström

Toimituksen osoite

Siltasaarenkatu 15 C 65
00530 HELSINKI

Puh

0442642742
0440199766

Email

www

http://www.esperanto.fi

Julkaisija

Suomen Esperantoliitto ry.

Kustantaja

Suomen Esperantoliitto ry.