Jäsenlehdet

Kansikuva

Työelämän tutkimus

Työelämän tutkimus -lehden päämääränä on edistää työelämään ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Työelämän tutkimus -lehti on monipuolinen ja poikkitieteellinen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden foorumi.

2|2015

  • Mm.
  • Riku Perhoniemi: Työstä saatava kiitos - Ajallinen muutos ja yhteys palkansaajien työtyytyväisyyteen 2000-luvun Suomessa
  • Sami Ylistö: Miksi työnhaku ei kiinnosta? Nuorten pitkäaikaistyöttömien työnhakuhaluttomuudelle kertomia syitä
  • Timo Pehrman & Esa Poikela: Työyhteisösovittelu - keino ratkoa konflikteja työpaikoilla

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Vuosikerta yhdistyksen jäsenille 40€

Vuosikerta ei-jäsenille 45 €

Opiskelijatilaus 20 €

Ilmestyy

3 kertaa vuodessa

ISSN-tunnus

0788-091X

Päätoimittaja

Monika von Bonsdorff

Toimitussihteeri

Armi Mustosmäki

Toimituksen osoite

Monika von Bonsdorff, Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, (Kärki) PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Puh

0405412524

Email

www

http://www.tyoelamantutkimus.fi/

Kustantaja

Työelämän tutkimusyhdistys ry.