Jäsenlehdet

Kansikuva

Ad Lucem

EN KRISTEN RÖST I KULTURDEBATTEN
Ad Lucem är en tidskrift för kultur och livsåskådning. Den vill vara en kulturtidskrift med kristet förtecken, den enda i sitt slag på svenska i vårt land. Ad Lucem talar om gemenskap, ansvar, och en solidarisk livstil.

4|2016

  • bl.a.
  • Fascismens retorik
  • Regnbågsmässa
  • Missionsbefallningen

Artiklar ur tidskriften

  • Tidskriftens artiklar hittas för tillfället ej i Kulttis webbtjänst.

Priser

Finland 20 euro

Studerande 15 euro

Europa 25 euro

Övriga 30 euro

Lösnummer 7 euro.

Utkommer

4 gånger per år

Chefredaktör

Peter Björkman

Redaktionssekreterare

Christian Lång

Redaktionens adress

-
- -

Tel.

Email

www

http://www.adlucem.fi

Utgivare

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto – Finlands Kristliga Studentförbund ry