Jäsenlehdet

Kansikuva

niin & näin

Filosofinen aikakauslehti.
Neljännesvuosijulkaisu tieteen ja kulttuurin tutkailijoille.
Edistää ja pitää yllä monipuolista filosofian harrastusta. niin & näin tarjoaa kirjallisen areenan asiantuntijoiden, ammattilaisten ja aloittelijoiden kohtaamispaikaksi.

4/2017

  • Mm.
  • Tuukka Tomperi, Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia
  • Sirkka Ahonen, Aika haastaa suomalaisuuden myytit
  • Arto Laitinen, Kipua tunteva kone?

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Kestotilaus 45 €

Kestotilaus ulkomaille 49 €

Määräaikaistilaus 49 €

Irtonumero 13 €

Ilmestyy

4 kertaa vuodessa

ISSN-tunnus

1237-1645

Päätoimittaja

Anna Ovaska, Tytti Rantanen, Jaakko Belt

Toimituksen osoite

PL 730
33101 Tampere

Puh

040 721 4891

Email

www

http://www.netn.fi

Julkaisija

Eurooppalaisen filosofian seura ry