Jäsenlehdet

Kansikuva

Psykologia

Psykologia-lehti seuraa psykologian ja sosiaalipsykologian alan tutkimusta ja kirjallisuutta kotimaassa ja ulkomailla. Se myös luo foorumin tiede-, tutkimus-, koulutus- ja ammattipoliittiselle keskustelulle. Lehti ilmestyy kuutena numerona vuodessa.

5|2008

  • Mm.
  • Pääkirjoitus: Tieteen ja käytännön vuoropuhelua (Virpi Kalakoski)
  • Viiden suuren persoonallisuusfaktorin 10, 60, ja 300 osion julkiset mittarit (Jan-Erik Lönnqvist, Markku Vehkasalo, Sointu Leikas)
  • Visuaalis-spatiaalinen työmuisti – rajallisen kapasiteetin työtila matematiikan oppimisen ja matematiikassa suoriutumisen tukena (Minna Kyttälä)
  • Elämäntarinat keski-iän kynnyksellä ja niiden yhteydet elämänkokemuksiin ja persoonallisuuden piirteisiin (Hannu Perho, Merja Korhonen)
  • Kaverit vaikuttavat nuorten suunnitelmiin ja koulusopeutumiseen (Noona Kiuru)

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Jäsentilaus (sisältää Suomen Psykologisen Seuran jäsenmaksun) 54 €

Muu henkilötilaus 58 €

Yhteisötilaus 85 €

Opiskelijatilaus 22 €

Tilaus ulkomaille 60 €

Ilmestyy

6 kertaa vuodessa

Päätoimittaja

Mari-Pauliina Vainikainen

Toimituksen osoite

Liisankatu 16 A
00170 Helsinki

Puh

09 278 21 22

Email


www

http://www.psykologia.fi/

Julkaisija

Suomen Psykologinen Seura