Jäsenlehdet

Kansikuva

Tiede & edistys

Monitieteinen kriittinen tiedelehti.
Tiede & edistys on monitieteinen kriittinen tiedelehti, jonka alaan kuuluvat erityisesti filosofia, humanistiset ja yhteiskuntatieteet, luonnontieteitäkään unohtamatta. Tiedä ja edisty!

4|2008

  • Mm.
  • Miksi tutkia Rousseaun luontokäsityksiä? (Ville Lähde)
  • Vapaaehtoisuus ja pakollisuus luonnonsuojelussa: oikeudellisia ja eettisiä pohdintoja (Markku Oksanen & Anne Kumpula)
  • Kansainvälisten suhteiden loppu? Pentti Linkola ja kansainväliset suhteet (Hiski Haukkala)
  • Valistus ja kristillinen moraali (Timo Kaitaro)

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Normaalitilaus 32 euroa

Opiskelijatilaus 20 euroa

Jäsentilaus 24 euroa

Ilmestyy

4 kertaa vuodessa

Päätoimittaja

Ari Hirvonen

Toimituksen osoite

Stenbäckinkatu 4a
00250 Helsinki

Puh

09 633 239

Email

www

http://www.tiedejaedistys.fi/

Julkaisija

Tutkijaliitto