Jäsenlehdet

Kansikuva

Tiede & edistys

Monitieteinen kriittinen tiedelehti.
Tiede & edistys on monitieteinen kriittinen tiedelehti, jonka alaan kuuluvat erityisesti filosofia, humanistiset ja yhteiskuntatieteet, luonnontieteitäkään unohtamatta. Tiedä ja edisty!

1|2007

  • Mm.
  • Evoluutiopsykologia ja sen ongelmat (Panu Raatikainen)
  • Velkaannuttaminen ja maksaminen kristillisessä moraalissa – Friedrich Nietzsche talousmetafysiikan kriitikkona (Jakke Holvas)
  • Takaisin kritiikkiin? (Mika Ojakangas)
  • Antiikin askeesi ja itsestä huolehtimisen etiikka (Michel Foucault: L’Herméneutique du sujet – Cours au Collège de France 1981–1982) (Malin Grahn)
  • Biovallasta mielivaltaan (Akseli Virtanen: Biopoliittisen talouden kritiikki) (Sakari Hänninen)

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Normaalitilaus 32 euroa

Opiskelijatilaus 20 euroa

Jäsentilaus 24 euroa

Ilmestyy

4 kertaa vuodessa

Päätoimittaja

Ari Hirvonen

Toimituksen osoite

Stenbäckinkatu 4a
00250 Helsinki

Puh

09 633 239

Email

www

http://www.tiedejaedistys.fi/

Julkaisija

Tutkijaliitto