Jäsenlehdet

Kansikuva

Psykologia

Psykologia-lehti seuraa psykologian ja sosiaalipsykologian alan tutkimusta ja kirjallisuutta kotimaassa ja ulkomailla. Se myös luo foorumin tiede-, tutkimus-, koulutus- ja ammattipoliittiselle keskustelulle. Lehti ilmestyy kuutena numerona vuodessa.

2–3|2011

  • Mm.
  • Pääkirjoitus: Tiedä suomeksi (Virpi Kalakoski)
  • Suomalaislasten lukivaikeuden pitkittäistutkimus syntymästä kouluikään (Heikki Lyytinen, Timo Ahonen, Matti Leiwo & Paula Lyytinen)
  • Lukivaikeusriskin arviointi ja lukivaikeuden tunnistaminen suomen kielessä (Mikko Aro, Kenneth Eklund, Paavo Leppänen & Anna-Maija Poikkeus)
  • Fonologinen tietoisuus ja lukutaito (Anne Puolakanaho & Ritva Ketonen)
  • Sujuva lukutaito suomalaislapsen haasteena (Mikko Aro, Sini Huemer, Riikka Heikkilä & Ville Mönkkönen)

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Jäsentilaus (sisältää Suomen Psykologisen Seuran jäsenmaksun) 54 €

Muu henkilötilaus 58 €

Yhteisötilaus 85 €

Opiskelijatilaus 22 €

Tilaus ulkomaille 60 €

Ilmestyy

6 kertaa vuodessa

Päätoimittaja

Mari-Pauliina Vainikainen

Toimituksen osoite

Liisankatu 16 A
00170 Helsinki

Puh

09 278 21 22

Email


www

http://www.psykologia.fi/

Julkaisija

Suomen Psykologinen Seura