Jäsenlehdet

Kansikuva

Psykologia

Psykologia-lehti seuraa psykologian ja sosiaalipsykologian alan tutkimusta ja kirjallisuutta kotimaassa ja ulkomailla. Se myös luo foorumin tiede-, tutkimus-, koulutus- ja ammattipoliittiselle keskustelulle. Lehti ilmestyy kuutena numerona vuodessa.

5|2011

  • Mm.
  • Pääkirjoitus: Pieni maa (Virpi Kalakoski)
  • Luku- ja laskutaidon sekä oppiainekohtaisten minäkäsitysten yhteydet lapsen sosiaaliseen asemaan vertaisryhmässä (Maria Rönkä, Marja-Kristiina Lerkkanen, Anna-Maija Poikkeus, Jari-Erik Nurmi & Noona Kiuru)
  • Työelämän ongelmatilanteet: organisaation epäoikeudenmukaisuus, työntekijän tunteet ja toiminta (Juhani Sulander, Klaus Helkama, Marko Elovainio & Martti Arffman)
  • WAIS-R ja WAIS-III testistöjen vertailututkimus: normiongelma ja ratkaisuehdotus (Matti Vanhanen & Rauni Laulumaa)
  • Lapset ja väkivalta: seuraukset ja interventiot (Kirsi Peltonen)

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Jäsentilaus (sisältää Suomen Psykologisen Seuran jäsenmaksun) 54 €

Muu henkilötilaus 58 €

Yhteisötilaus 85 €

Opiskelijatilaus 22 €

Tilaus ulkomaille 60 €

Ilmestyy

6 kertaa vuodessa

Päätoimittaja

Mari-Pauliina Vainikainen

Toimituksen osoite

Liisankatu 16 A
00170 Helsinki

Puh

09 278 21 22

Email


www

http://www.psykologia.fi/

Julkaisija

Suomen Psykologinen Seura