Jäsenlehdet

Kansikuva

Tiede & edistys

Monitieteinen kriittinen tiedelehti.
Tiede & edistys on monitieteinen kriittinen tiedelehti, jonka alaan kuuluvat erityisesti filosofia, humanistiset ja yhteiskuntatieteet, luonnontieteitäkään unohtamatta. Tiedä ja edisty!

4|2011

  • Mm.
  • G. H. von Wright filosofian sillanrakentajana (Ilkka Niiniluoto)
  • Manipulaatio ja kausaalinen selittäminen: von Wright logiikan vankina (Jaakko Kuorikoski)
  • Mielen teoria, selittäminen ja ymmärtäminen (Tomi Kokkonen)
  • Teon teoria ja historiallinen selittäminen (Panu Raatikainen)
  • Arkipsykologinen rationalisointi ja yhteiskuntatiede (Petri Ylikoski)

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Normaalitilaus 32 euroa

Opiskelijatilaus 20 euroa

Jäsentilaus 24 euroa

Ilmestyy

4 kertaa vuodessa

Päätoimittaja

Ari Hirvonen

Toimituksen osoite

Stenbäckinkatu 4a
00250 Helsinki

Puh

09 633 239

Email

www

http://www.tiedejaedistys.fi/

Julkaisija

Tutkijaliitto