Jäsenlehdet

Kansikuva

Esperantolehti / Esperanta Finnlando / Esperantobladet

Kielipoliittinen kulttuurilehti, Suomen Esperantoliitto ry:n äänenkannattaja. Kolmikielinen: esperanto, suomi, ruotsi.

1|2012

  • Mm.
  • De la prezidanto: Prezidento – sidas antaŭ ni (Tuomo Grundström)
  • La Finno Eino Leino inspiris la polan poetinon Halina Weinstein trafe traduki (Jorma Ahomäki)
  • Periblo tra la baltaj landoj (Johano-Jakobo MORO)
  • Jörg Borgerding: La dripendelisto
  • Lingva politiko kaj lingva konscio (Arja Kuhanen)

Juttuja lehdestä

Hinnat

Vuosikerta 24 €

Ilmestyy

5 kertaa vuodessa

ISSN-tunnus

0787-8206

Päätoimittaja

Vast. Tuomo Grundström

Toimituksen osoite

Siltasaarenkatu 15 C 65
00530 HELSINKI

Puh

0442642742
0440199766

Email

www

http://www.esperanto.fi

Julkaisija

Suomen Esperantoliitto ry.

Kustantaja

Suomen Esperantoliitto ry.