Jäsenlehdet

Kansikuva

Esperantolehti / Esperanta Finnlando / Esperantobladet

Kielipoliittinen kulttuurilehti, Suomen Esperantoliitto ry:n äänenkannattaja. Kolmikielinen: esperanto, suomi, ruotsi.

4|2012

  • Mm.
  • Onko Suomessa kielipolitiikkaa? Osa 2: Mihin katosi suomalainen kielipolitiikka (Mikko Mäkitalo)
  • Rio kun Miro (Bruno Lehtinen)
  • Sukcese kribrita esearo: "PRI HOMOJ KAJ VERKOJ" (Jorma Ahomäki)
  • Komuna vojaĝraporto de du partoprenintoj - Mediteranea Esperanto-Semajno 2012 en Les lssambres (Kerstin Rohdin)
  • Sed kie estas la pagodo? (Leena Tiusanen, Paula Harju el EST)

Juttuja lehdestä

Hinnat

Vuosikerta 24 €

Ilmestyy

5 kertaa vuodessa

ISSN-tunnus

0787-8206

Päätoimittaja

Vast. Tuomo Grundström

Toimituksen osoite

Siltasaarenkatu 15 C 65
00530 HELSINKI

Puh

0442642742
0440199766

Email

www

http://www.esperanto.fi

Julkaisija

Suomen Esperantoliitto ry.

Kustantaja

Suomen Esperantoliitto ry.