Jäsenlehdet

Kansikuva

Esperantolehti / Esperanta Finnlando / Esperantobladet

Kielipoliittinen kulttuurilehti, Suomen Esperantoliitto ry:n äänenkannattaja. Kolmikielinen: esperanto, suomi, ruotsi.

1|2013

  • Mm.
  • De la prezidanto: Antaŭ nur ok jardekoj (Tuomo Grundström)
  • Epäonnistuiko esperanto? (Jouko Lindstedt)
  • Mia unua granda esperanta renkotiĝo (Tuomas Latva-Pirilä)
  • Vintraj Tagoj – Talvipäivät
  • Antaŭ 75 jaroj: La pereo de Esperanto en Soveta Unio (Ulrich Lins)

Juttuja lehdestä

Hinnat

Vuosikerta 24 €

Ilmestyy

5 kertaa vuodessa

ISSN-tunnus

0787-8206

Päätoimittaja

Vast. Tuomo Grundström

Toimituksen osoite

Siltasaarenkatu 15 C 65
00530 HELSINKI

Puh

0442642742
0440199766

Email

www

http://www.esperanto.fi

Julkaisija

Suomen Esperantoliitto ry.

Kustantaja

Suomen Esperantoliitto ry.