Jäsenlehdet

Kansikuva

Psykologia

Psykologia-lehti seuraa psykologian ja sosiaalipsykologian alan tutkimusta ja kirjallisuutta kotimaassa ja ulkomailla. Se myös luo foorumin tiede-, tutkimus-, koulutus- ja ammattipoliittiselle keskustelulle. Lehti ilmestyy kuutena numerona vuodessa.

1|2013

  • Mm.
  • Pääkirjoitus: Myrskyn jälkeen (Tuuli Anna Mähönen)
  • Vanhempien kasvatustyylien yhteys lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin (Sanna Kervinen & Kaisa Aunola)
  • Arvot, luottamus ja kompetenssi nuorten ympäristöpoliittisen osallistumisen selittäjinä (Annukka Vainio & Riikka Paloniemi)
  • Johdettujen ja taivutettujen sanojen neurokognitiivinen prosessointi (Alina Leminen)
  • Luottamusta ja yhteistyötä työorganisaatioissa (Tuija Seppälä)

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Jäsentilaus (sisältää Suomen Psykologisen Seuran jäsenmaksun) 54 €

Muu henkilötilaus 58 €

Yhteisötilaus 85 €

Opiskelijatilaus 22 €

Tilaus ulkomaille 60 €

Ilmestyy

6 kertaa vuodessa

Päätoimittaja

Mari-Pauliina Vainikainen

Toimituksen osoite

Liisankatu 16 A
00170 Helsinki

Puh

09 278 21 22

Email


www

http://www.psykologia.fi/

Julkaisija

Suomen Psykologinen Seura