Jäsenlehdet

Kansikuva

Esperantolehti / Esperanta Finnlando / Esperantobladet

Kielipoliittinen kulttuurilehti, Suomen Esperantoliitto ry:n äänenkannattaja. Kolmikielinen: esperanto, suomi, ruotsi.

4|2013

  • Mm.
  • De la prezidanto: Kostoj altiĝas, ni devas enspezi (Tuomo Grundström)
  • Esperanta feriado en Kroatio (Saliko)
  • Reykjaviko – malgranda kaj intima Esperanto-kongreso (Jukka Pietiläinen)
  • Persone pri biografioj de Zamenhof (Jorma Ahomäki)

Juttuja lehdestä

Hinnat

Vuosikerta 24 €

Ilmestyy

5 kertaa vuodessa

ISSN-tunnus

0787-8206

Päätoimittaja

Vast. Tuomo Grundström

Toimituksen osoite

Siltasaarenkatu 15 C 65
00530 HELSINKI

Puh

0442642742
0440199766

Email

www

http://www.esperanto.fi

Julkaisija

Suomen Esperantoliitto ry.

Kustantaja

Suomen Esperantoliitto ry.