Jäsenlehdet

Kansikuva

Tiede & edistys

Monitieteinen kriittinen tiedelehti.
Tiede & edistys on monitieteinen kriittinen tiedelehti, jonka alaan kuuluvat erityisesti filosofia, humanistiset ja yhteiskuntatieteet, luonnontieteitäkään unohtamatta. Tiedä ja edisty!

4|2013

  • Mm.
  • Idean politiikka: Arendt ja Badiou (Jussi Backman)
  • Hannah Arendt ja John Rawls kansalaistottelemattomuudesta (Martina Reuter)
  • Feministiset tulkinnat sukupuolesta ja ruumiillisuudesta Arendtin ajattelussa (Julia Honkasalo)
  • Totalitarismista uusliberalismiin: Hannah Arendt ja aikamme poliittisen ajattelun ahdinko (Markku Koivusalo)
  • Solidarisuutta vakuutuskoneella? (Tuula Helne)

Juttuja lehdestä

  • Lehden artikkeleja ei toistaiseksi löydy Kultin verkkopalvelusta.

Hinnat

Normaalitilaus 32 euroa

Opiskelijatilaus 20 euroa

Jäsentilaus 24 euroa

Ilmestyy

4 kertaa vuodessa

Päätoimittaja

Ari Hirvonen

Toimituksen osoite

Stenbäckinkatu 4a
00250 Helsinki

Puh

09 633 239

Email

www

http://www.tiedejaedistys.fi/

Julkaisija

Tutkijaliitto